menusearch
nanobond-co.ir

اطلاعیه شرکت نانوبوند ,

۱۳۹۹/۸/۷ چهارشنبه
(1)
(0)
اطلاعیه شرکت نانوبوند
اطلاعیه شرکت نانوبوند

با توجه به نام گذاری سال به نام جهش تولید و همچنین با توجه برلزوم ایجاد اشتغال و رونق تولید با برنامه ریزی های صورت گرفته شرکت نانو بوند در صدد تحقق این مهم از ابتدای سال همت نموده و با تمام قدرت سعی بر بالا نگه داشتن پرچم اقتصاد و تولید جهت جلوگیری از تحریم های ظالمانه واز طرفی فرصت طلبی عده ای سود جو که با سواستفاده از شرایط موجود قصدی به جز سودجویی و منفعت طلبی در حوزه ورق الومینیوم کامپوزیت ندارند را دارد، لذا تلاش داریم با حداقل حاشیه سود مناسب ترین قیمت را به همه هم میهنان عزیز این صنعت و نوین عرضه نمائیم.

 

شرکت نانوبوند      

 ورق الومینیوم کامپوزیت نانوبوند
ورق الومینیوم کامپوزیت نانوبوند
 ورق الومینیوم کامپوزیت نانوبوند
ورق الومینیوم کامپوزیت نانوبوند
 ورق الومینیوم کامپوزیت نانوبوند
ورق الومینیوم کامپوزیت نانوبوند
 ورق الومینیوم کامپوزیت نانوبوند
ورق الومینیوم کامپوزیت نانوبوند
 ورق الومینیوم کامپوزیت نانوبوند
ورق الومینیوم کامپوزیت نانوبوند
 ورق الومینیوم کامپوزیت نانوبوند
ورق الومینیوم کامپوزیت نانوبوند
 ورق الومینیوم کامپوزیت نانوبوند
ورق الومینیوم کامپوزیت نانوبوند
 ورق الومینیوم کامپوزیت نانوبوند
ورق الومینیوم کامپوزیت نانوبوند
 ورق الومینیوم کامپوزیت نانوبوند
ورق الومینیوم کامپوزیت نانوبوند
 ورق الومینیوم کامپوزیت نانوبوند
ورق الومینیوم کامپوزیت نانوبوند
گفتگو را شروع کنید
برای ارسال پیام در WhatsApp شرکت نانوبوند کلیک کنید.