menusearch
nanobond-co.ir

شرکت نانوباند | تولید ورق آلومینیوم کامپوزیت نانوبوند نمای ساختمان ,

درباره ما
چشم انداز ها

چشم انداز ها

ما برآنیم تا به عنوان یک شرکت نمونه درسطح کشور مطرح و با بهترین محصولات همراه با استاندارد های روز دنیا خدمتی نوین در صنایع کشور انجام دهیم. در ذیل بخشی از چشم انداز شرکت لحاظ گردیده است . افـزایش تـوان فروش در سال واحـدهای فروش شرکت. صادرات در منطقه و آسیا و اروپا تعهـد به حفـظ محیـط زیست با اجـرای برنـامه های کوتاه مدت و دراز مدت. ارتقاء سطح سلامت، دانش فنی در امور شرکت. تبدیل شدن به یک سازمان متعالی و سرآمد در سطح بین المللی . واحد نمونه فروش و خدمات با اعتقاد به توسعه پایدار و صیانت از نیروی انسانی. ظرفیت‌سازی و تربیت نیروی انسانی (و به‌هنگام‌سازی دانش و ارتقای مهارت آنان) دستیابی به روشها و فناوری نوین جهانی (انتقال فناوری و دانش فنی ) و همگام‌سازی با روند سریع پیشرفت‌های جهانی توسعه حوزه بازار از طریق ایجاد مراکز خدماتی وابسته و فرو ش منطقه ای . توسعه بازار فروش و بهبود مستمر سطح ارتباطات کارکنان با مشتریان و ایجاد انگیزه برای ارتقاء حسن رابطه و حس وفاداری ارتقای کیفیت عملیات تجاری و خدماتی . توسعه ظرفیت ارائه خدمات به مشتریان از طریق ایجاد خطوط جدید و مدرن .
گفتگو را شروع کنید
برای ارسال پیام در WhatsApp شرکت نانوبوند کلیک کنید.